یکشنبه 26 خرداد 1398

کارگاه Spss

  نرم افزار SPSS یک نرم افزار بسیار قدرتمند در زمینه آمار می باشد. شما به راحتی می توانید انواع آمار توصیفی و استنباطی را به وسیله این نرم افزار به انجام برسانید. این نرم افزار برای افرادی که در حال انجام پایان نامه کارشناسی ارشد هستند علی الخصوص در رشته های علوم انسانی بسیار مفید و حتی ضروری است.قابليت‌هاي نرم افزار SPSS به ‌شرح زير است:

- تهيه خلاصه‌هاي آماري مانند گراف‌ها، جداول‌، آماره‌ها و ...

- انواع توابع رياضي مانند قدر مطلق، تابع علامت، لگاريتم، توابع مثلثاتي و ...

- تهيه انواع جداول سفارشي مانند جداول فراواني، فراواني تجمعي، درصد فراواني و ...

- انواع توزيع‌هاي آماري شامل توزيع‌هاي گسسته و پيوسته

- تهيه انواع طرح‌هاي آماري

- انجام آناليز واريانس يکطرفه، دوطرفه، چندطرفه و آناليز کوواريانس

- تکنيک‌هاي تجزيه و تحليل سري‌هاي زماني

- ايجاد داده‌هاي تصادفي و پيوسته

- محاسبه انواع آماره‌هاي توصيفي

- انواع آزمون‌هاي مرتبط با مقايسه ميانگين بين دو يا چند جامعه مستقل و وابسته

- قابليت مبادله اطلاعات با نرم‌افزارهاي ديگر

 - برازش انواع مختلف رگرسيون 


 

 

  مرکز شماره 1: خیابان آزادی، چهار راه رسالت، جهاد دانشگاهی تلفن: 5-36700200

 

دات نت نیوک فارسی