چهارشنبه 01 خرداد 1398
 

کارگاه گرامر تک جلسه ای


مرکز میر: خیابان میر، نبش چهار راه قشقایی تلفن 36629010

ردیف

عنوان کارگاه

تعداد ساعت

اعلام برنامه

1

Past Simple

2

کلیک کنید

2

Present Simple

2

کلیک کنید

3

Future Tenses

2

کلیک کنید

4

Present Perfect

2

کلیک کنید

5

Modal Verb

2

کلیک کنید

6

Passive Voice

2

کلیک کنید

7

Conditionals

2

کلیک کنید

8

Past Narratives

2

کلیک کنید

9

Reported Speech

2

کلیک کنید

10

Discourse Markers

2

کلیک کنید

11

The Future

2

کلیک کنید

دات نت نیوک فارسی