چهارشنبه 01 خرداد 1398

آموزشهای تخصصی زبان انگلیسی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

 

 

Course Name

Book

CEFR

Estimated score

Duration

اعلام برنامه در مراکز

Basic IELTS

PET Masterclass

B1

 

60Hours

(10 Weeks)

کلیک کنید

Pre IELTS

FCE Masterclass

B2

60Hours

(10 Weeks)

کلیک کنید

Final IELTS

 

 

Over 90

80Hours

(13Weeks)

کلیک کنید

Basic TOEFL

PET Masterclass

B1

 

60Hours

(10 Weeks)

کلیک کنید

Pre TOEFL

FCE Masterclass

B2

60Hours

(10 Weeks)

کلیک کنید

Final TOEFL

 

 

Over 90

80Hours

(13Weeks)

کلیک کنید

 

                        Tourism Conversation:

Course Name

Book

Level

CEFR

Duration

اعلام برنامه در مراکز

Traveling

English Around Town 1

Elementary

A1

20 Hours

(3Weeks)

کلیک کنید

Traveling

English Around Town 2

Elementary

A2

20 Hours

(3Weeks)

کلیک کنید

Traveling

English Around Town 3

Low Intermediate

A2-B1

20 Hours

(3Weeks)

کلیک کنید

Traveling

English Around Town 4

Intermediate

B1

20 Hours

(3Weeks)

کلیک کنید

 

 

عنوان دوره

اعلام برنامه ها در مراکز

کارگاه گرامر

کلیک کنید

Tourism Conversation

کلیک کنید

کارگاه فن ترجمه

کلیک کنید

آمادگی آزمونEPT

کلیک کنید

Vocabulary & Grammar for the Toefl Test(VaG)

گرامر و لغات آزمون تافل

کلیک کنید

Tolimo(MSRT/MCHE)
کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

دات نت نیوک فارسی