چهارشنبه 01 خرداد 1398

http://jdisf.ir/site/Portals/0/MARKAZ%20%201/Turkey-JDISF.jpg

کتاب HİTİT معتبرترین کتاب آموزش زبان ترکی استانبولی است. این کتاب در 3 جلد طراحی  و تنظيم شده است. اين كتاب همراه با سی دی صوتي است كه ویژه داوطلبان آزمون TOMER & TYS و عزیزانی که قصد ادامه تحصیل در دانشگاههای ترکیه را دارند می باشد.

علاقه مندان با  فراگیری و تسلط به کتاب اول HiTiT قادر خواهند بود به راحتی مکالمه روان ، حتی با افراد ترک زبان داشته باشند . لازم به ذکر است که کتاب HiTiT برای آموزش به افراد خارجی که در ترکیه زندگی می کنند و درآن محیط حضور دارند طراحی و تنظیم گردیده است . لذا آموزش این کتب می بایست با برنامه ریزی خاصی انجام پذیرد تا خلع حضور دانشجو در محیط ترکی را بپوشاند .

طبق استانداردهای اعلام شده برای آموزش هر جلد کتاب HiTiT حدودا 100 ساعت آموزشی زمان لازم است که در جهاد دانشگاهی واحد اصفهان آموزشهای در قالب نه ترم و در مجموع 360 ساعت آموزشی با بالا ترین کیفیت انجام می شود. در این  دوره ها که به صورت ترمیک اما فشرده برگزار می شود ، فراگیر در هر ترم 20 جلسه ی 1/5 ساعته در کلاس حضور خواهد داشت و این سیلابس منطبق بر استانداردهای کتاب HiTiT تنظیم گردیده است .

ترم

عنوان سطح

سطح

کتاب

تعداد جلسات

ساعت آموزشی

1

T1

Temel1

HİT İT 1: ÜNİTE 1-4

20

40

2

T2

Temel 2

HİT İT 1: ÜNİTE 5-8

20

40

3

T3

Temel 3

HİT İT 1: ÜNİTE 9-12

20

40

4

O1

Orta 1

HİT İT 2: ÜNİTE 1-4

20

40

5

O2

Orta 2

HİT İT 2: ÜNİTE 5-8

20

40

6

O3

Orta 3

HİT İT 2: ÜNİTE 9-12

20

40

7

Y1

Yüksek 1

HİT İT 3: ÜNİTE 1-4

20

40

8

Y2

Yüksek 2

HİT İT 3: ÜNİTE 5-8

20

40

9

Y3

Yüksek 3

HİT İT 3: ÜNİTE 9-12

20

40


 

مرکز شماره 1: خیابان آزادی، چهار راه رسالت، ساختمان جهاد دانشگاهی تلفن 5- 36700200


 

دات نت نیوک فارسی