چهارشنبه 01 خرداد 1398

 

مکالمه زبان انگلیسی :

کتاب TOP NOTCH محصول 2006 و سامیت 2007 انتشارات پیرسون لانگمن می باشد.

TOP NOTCH  و Summit در 6 سطح و 12 کتاب و 12 ترم 50 ساعته برنامه ریزی شده است هر جلد شامل کتاب دانش آموز، کتاب تمرین و لوح فشرده است. دور هابه شکل فشرده (هر روز) و ترمیک(سه روز در هفته)  برگزار می شود.

به روز بودن TOP NOTCH  و Summit باعث می شود این مجموعه منبع مناسبی برای آمادگی جهت امتحانات بین المللی باشد.

 

    مرکز شماره 1: خیابان آزادی- چهار راه رسالت تلفن 36700200

   مرکز شماره 2: خیابان میر- چهار راه قشقائی تلفن 36629010

   مرکز شماره 3 : هشت بهشت غربی- حدفاصل چهار راه هشت بهشت و گلزار تلفن : 32648005

   مرکز شماره 4: خیابان کاوه- خیابان جابرانصاری- روبروی طاهرزاده تلفن 34439090

LONG-RUN TRACK                                                    

COURCENAME

Book

Level

CEFR

Duration

اعلام برنامه در مراکز

FUND A

Top Notch

Fuandamentals A

TRUE BEGINNER

A1

25 SESSIONS

(8 Weeks)

کلیک کنید

FUND B

Top Notch

Fuandamentalsb B

TRUE BEGINNER

A1

25 SESSIONS

(8 Weeks)

کلیک کنید

CRUCIAL 1

Speak Now 1

TRUE BEGINNER

A1

25 SESSIONS

(8 Weeks)

کلیک کنید

TN1.A

Top Notch 1A

FALSE BEGINNER

A1

25 SESSIONS

(8 Weeks)

کلیک کنید

TN1.B

Top Notch 1B

FALSE BEGINNER

A1-A2

25 SESSIONS

(8 Weeks)

کلیک کنید

CRUCIAL 2

Speak Now 2

FALSE BEGINNER

A2

25 SESSIONS

(8 Weeks)

کلیک کنید

TN2.A

Top Notch 2A

PRE-INTERMEDIATE

A2

25 SESSIONS

(8 Weeks)

کلیک کنید

TN2.B

Top Notch 2B

PRE-INTERMEDIATE

A2-B1

25 SESSIONS

(8 Weeks)

کلیک کنید

CRUCIAL 3

Speak Now 3

PRE-INTERMEDIATE

A2-B1

25 SESSIONS

(8 Weeks)

کلیک کنید

TN3.A

Top Notch 3A

INTERMEDIATE

B1

25 SESSIONS

(8 Weeks)

کلیک کنید

TN3.B

Top Notch 3B

INTERMEDIATE

B1

25 SESSIONS

(8 Weeks)

کلیک کنید

CRUCIAL 4

Speak Now 4

INTERMEDIATE

B1-B2

25 SESSIONS

(8 Weeks)

کلیک کنید

Summit 1A

Summit 1A

HIGH-INTERMEDIATE

B2

25 SESSIONS

(8 Weeks)

کلیک کنید

Summit 1B

Summit 1B

HIGH-INTERMEDIATE

B2

25 SESSIONS

(8 Weeks)

کلیک کنید

Summit 2A

Summit 2A

ADVANCED

C1

25 SESSIONS

(8 Weeks)

کلیک کنید

Summit 2B

Summit 2B

ADVANCED

C1

25 SESSIONS

(8 Weeks)

کلیک کنید

 

Free Discussion Program                                               

Course Name

Level

CEFR

Duration

اعلام برنامه در مراکز

Free Discussion

Intermediate

B1-B2

10 SESSIONS

کلیک کنید

Free Discussion

Advanced

C1

10 SESSIONS

کلیک کنید     FAST-RUN TRACK                                                   

Course Name

Book

Level

CEFR

Duration

اعلام برنامه در مراکز

EFT Starter

American

ENGLISH FILE (Starter)

TRUE-BEGINNER

A1

54 SESSIONS

(9 Weeks)

کلیک کنید

EFT 1

American

ENGLISH FILE 1

FALSE-BEGINNER

A1-A2

54 SESSIONS

(9 Weeks)

کلیک کنید

EFT 2

American

ENGLISH FILE 2

PREE-INTERMEDIATE

A2-B1

54 SESSIONS

(9 Weeks)

کلیک کنید

EFT 3

American

ENGLISH FILE 3

INTERMEDIATE

B1-B2

54 SESSIONS

(9 Weeks)

کلیک کنید

EFT 4

American

ENGLISH FILE 4

HIGH-INTERMEDIATE

B2

54 SESSIONS

(9 Weeks)

کلیک کنید

EFT 5

American

ENGLISH FILE 5

ADVANCED

C1

54 SESSIONS

(9 Weeks)

کلیک کنید

 

دات نت نیوک فارسی