یکشنبه 26 خرداد 1398
 

برنامه تعیین سطح زبان در مراکز آموزشی

 

عنوان مرکز

برنامه

زبان

مرکز 1
(مرداویج)

شنبه و چهارشنبه 12 الی 14

انگلیسی

دوشنبه 16:30 الی 18

روزهای فرد 19

آلمانی

یکشنبه و سه شنبه 17:15

ترکی استانبولی

مرکز 2
(میر)

یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه ها ساعت 12

انگلیسی

شنبه و چهارشنبه ساعت 16:30

مرکز 3
(هشت بهشت غربی)

شنبه و چهارشنبه 15 الی 16

بزرگسالان

انگلیسی

یکشنبه و سه شنبه 15 الی 16

زیر 18 سال

مرکز 4
(جابر انصاری)

روزهای زوج ساعت 13

انگلیسی

مرکز 5

(دانشگاه)

یکشنبه و سه شنبه ها ساعت 16:30

انگلیسی

مرکز زرین شهر

یکشنبه و سه شنبه 13 الی 19

انگلیسی

شاهین شهر

یکشنبه و سه شنبه ساعت 17 الی 18:30

انگلیسی

پنجشنبه ها 8:30 الی 11

تخصصی آیلتس وTTC

پنجشنبه ها ساعت 16

آلمانی و فرانسه


 

دات نت نیوک فارسی