چهارشنبه 01 خرداد 1398

آموزش کارکنان شرکت برق منطقه ای اصفهان

 

در راستای توسعه تفاهم نامه همکاری با شرکت برق منطقه ای استان اصفهان این معاونت حضور پرسنل محترم و خانواده ایشان را در مراکز آموزشی وابسته گرامی داشته  و مراجعین از 20 درصد تخفیف دوره های عمومی و 10 درصد تخفیف دوره های تخصصی بهره مند خواهند شد .

 

مراحل ثبت نام در دوره های حضوری :

1. مراجعه به پایگاه اینترنتی معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد اصفهان به آدرس اینترنت www.jdisf.ir  و اطلاع از شهریه و ساعات برگزاری دوره های آموزشی حضوری مراکز

2. دریافت معرفی نامه از دفتر برنامه ریزی منابع انسانی و آموزش شرکت برق منطقه ای استان اصفهان

3. مراجعه به مرکز آموزشی مد نظر و تحویل معرفی نامه شرکت به کارشناس آموزش مرکز مربوطه

4. تحویل فرم ثبت نام و واریز شهریه دوره (با اعمال تخفیف 20% تخفیف دوره های عمومی و 10% تخفیف دوره های تخصصی ویژه پرسنل شرکت برق منطقه ای استان اصفهان)

 مراحل ثبت نام دردوره های غیر حضوری(الکترونیکی):

 همه مراحل ثبت نام در دوره های غیر حضوری از طریق پایگاه اینترنتی http://goo.gl/9K0twE و ثبت مشخصات و پرداخت هزینه دوره بر اساس 20% تخفیف دوره های عمومی و 10% درصد تخفیف دوره های تخصصی انجام می شود.

 ضمنا گواهینامه پس از تایید دفتر برنامه ریزی و آموزش برق منطقه ای اعطا خواهد شد.

 

 

دات نت نیوک فارسی