یکشنبه 26 خرداد 1398
با حکمی، محمود مرآثی رییس جهاددانشگاهی واحد اصفهان در سمت خود به عنوان رییس واحد ابقا شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر حمیدرضا طیبی رییس این نهاد با حکمی محمود مرآثی را مجدد برای مدت دو سال به سمت «ریاست جهاددانشگاهی واحد اصفهان» منصوب کرد.
عملیات: ایمیل | لینک ثابت |
دات نت نیوک فارسی