Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

1- به سامانه ثبت نام به آدرس danesh.jdisf.ir مراجعه کرده و با وارد کردن نام کاربری و گذرواژه وارد صفحه شخصی خود شوید. (به صورت پیش فرض، نام کاربری و گذرواژه هردو کد ملی شماست. در صورتیکه شماره شناسنامه شما با کد ملی شما متفاوت است، نام کاربری کد ملی و گذرواژه شماره شناسنامه شما است.)

2- از منوی سمت راست از قسمت اطلاعات پایه، گزینه “تصویر مدارک” را انتخاب کنید.

3- نوع مدرک را انتخاب کرده و در قسمت توضیحات، توضیح مربوطه را نوشته و با انتخاب گزینه “اضافه کردن فایل” ، تصویر مدرک خود را در سامانه بارگذاری نمایید.

نوع مدرک را انتخاب کرده و در قسمت توضیحات، توضیح مربوطه را نوشته و با انتخاب گزینه "اضافه کردن فایل" ، تصویر مدرک خود را در سامانه بارگذاری نمایید.

4- بعد از بارگذاری می توانید  مدرک خود را مشاهده و منتظر بررسی کارشناسان مرکز باشید.

راهنمای بارگذاری مدارک جهت تخصیص تخفیف

4.3/5 - (3 امتیاز)
نمونه گواهی پایان دوره های جهاد دانشگاهی