Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

آموزش یكی از مؤثرترین عوامل در تغییر رفتار و روز آمد كردن مهارت، توسعه تخصص، بینش و نگرش سرمایه های انسانی است. در بسیاری از كشورهای پیشرفته میزان مهارت و دانش به روز شهروندان آن، نقطه قوت آنها محسوب می شود. از این رو هزینه های مصروفه در حوزه آموزش همواره به عنوان یك سرمایه گذاری مفید و مؤثر تلقی می گردد.

علاوه بر آموزش های عالی مقطع دار كه از طریق دانشگاه ها ومراكز رسمی دولتی و یا غیر دولتی ارائه می گردد، آموزش های كوتاه مدت بدو خدمت و یا حین خدمت كه منجر به كسب دانش، مهارت و افزایش كارایی در افراد می شود و نقش بسزایی در توسعه كمی و كیفی تولید و موفقیت سازمانی و تشكیلاتی خواهد داشت. لذا شناسایی جوامع هدف، تعریف دوره های آموزشی كاربردی و اشتغال محور، تدوین برنامه ها و دوره هایی آموزشی مطلوب، استفاده از اساتید متخصص و مجرب می تواند از نقطه نظر كارایی واشتغال زایی، دوره های آموزشی كوتاه مدت را از بسیاری دوره های بلند مدت سودمندتر نماید.

جهاد دانشگاهی از همان سال های اولیه فعالیت، با تشكیل معاونت آموزشی و برگزاری مستمر دوره های آموزشی كوتاه مدت تخصصی در سطح كشور، توانسته است توجه عامه مردم و استقبال اقشار دانش آموخته را ن به این دوره ها معطوف دارد. معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد اصفهان بنا بر ماموریت خود و با عنایت به نیاز استان و رفع بیکاری جوانان ارائه خدمات آموزشی مهارت محور را در راس برنامه های خود داشته است.

این معاونت با ۶ مرکز آموزش در سطح استان و برخورداری از پشتوانه علمی ۴۰۰ نفر از اساتید، امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، بستر آموزشی مناسب برای برگزاری دوره های آموزشی با کیفیت را برای شهروندان فراهم نموده است. این آموزشها نه تنها به صورت حضوری بلکه با توجه به تغییرات و پیشرفتهای دنیای دیجیتال به صورت مجازی و بر بستر وب در کلیه گروههای آموزشی در حال اجرا است. به عبارتی محدودیت های مکانی و زمانی برای آموزش مخاطبین در سطح استان و حتی کشور رفع شده است. در هر سال بیش از ۳۰ هزار نفر در دوره های آموزشی جهاددانشگاهی شرکت می نمایند.

علاوه بر دوره های آموزشی کوتاه مدت عمومی و تخصصی، این معاونت آمادگی خود را برای  برنامه ریزی، تدوین و اجرای دوره های آموزشی تخصصی مور نیاز دستگاه ها، سازمان ها و نهادهای کشور اعلام می دارد.

در حال حاضر ساختار جهاددانشگاهی در حوزه آموزش، کارآفرینی و اشتغال باعث شده تا سازمانها، دستگاه های دولتی و اقشار مختلف مردم، توان و ظرفیت این نهاد را باور داشته باشند.

ما باور داریم برای ارائه بهترین خدمات آموزشی در سطح استان گرد هم آمده ایم .

اهداف معاونت آموزش و کارآفرینی:

چشم انداز

چارت سازمانی معاونت آموزش

معاونت آموزش و کارآفرینی

مراكز آموزش كوتاه مدت جهاد دانشگاهی واحد اصفهان:

مراكز كوتاه مدت جهاد دانشگاهی واحد اصفهان از سال ۱۳۶۸ فعالیت آموزشی خود را در دوره های كوتاه مدت عمومی و تخصصی در رشته های زبان انگلیسی وكامپیوتر در دانشگاه اصفهان آغاز نموده است. طی فرایند تحول و شکوفایی در سال ۱۳۸۵، این معاونت فعالیت مراكز كوتاه مدت را در سطح شهر توسعه داد. در راستای گسترش فعالیت های خود در طول سال های گذشته علاوه بر مراکز آموزش حضوری اقدام به راه اندازی مرکز آموزش های الکترونیک نموده است. مراکز آموزشی به صورت عمومی و تخصصی در گروه های آموزشی کوتاه مدت زبان انگلیسی و غیرانگلیسی، پزشکی، علوم تربیتی، حسابداری و مدیریت، فرهنگ و هنر، فنی مهندسی و کامپیوتر فعالیت می كنند.

5/5 - (2 امتیاز)
نمونه گواهی پایان دوره های جهاد دانشگاهی