Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

دوره های آموزشی گروه زبان غیر انگلیسی

برگزاری دوره های آموزشی زبان غیر انگلیسی

واحد اصفهان از سالهای 1372، فعالیت آموزشی خود را با گروه زبان انگلیسی آغاز نمود و  این امر واحد را تبدیل به یکی از قطب‌های بزرگ آموزش زبان‌های خارجه در کشور کرده است.  جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، از سال 1372 فعالیت آموزشی خود را با برگزاری دوره‌های آموزش زبان های خارجه در دو سطح عمومی و تخصصی آغاز نمود و در حال حاضر گروه زبان‌های خارجه، علاوه بر دوره‌های زبان انگلیسی، دوره های زبان فرانسه، آلمانی، چینی و ترکی استانبولی و عربی را بطور منظم و مستمر برگزار می‌نماید.

لیست دوره های زبان غیر انگلیسی

نوع دوره:

حضوری, آنلاین

مراکز برگزاری دوره:

مرکز دانشگاه, مرکز آموزش الکترونیک

شهریه (تومان):

1.900.000

نوع دوره:

حضوری, آنلاین

مراکز برگزاری دوره:

مرکز دانشگاه, مرکز جابر انصاری, مرکز آموزش الکترونیک

شهریه (تومان):

1.950.000

نوع دوره:

حضوری, آنلاین

مراکز برگزاری دوره:

مرکز دانشگاه, مرکز آموزش الکترونیک

شهریه (تومان):

هر ترم 1.100.000

نمونه گواهی پایان دوره های جهاد دانشگاهی