سیستم در حال اجرای درخواست شما است ، لطفاٌ شکیبا باشید

به گزارش مدیر مرکز شماره 2

برگزاری دوره های فشرده TNCC در مرکز میر

دوره های آموزشی TNCCبرای متقاضیانی طراحی شده است که می خواهند در کمترین زمان ممکن ولی نه به شکل دوره های هرروزه، دوره های خود را سپری و به سطح علمی موردنظر خود برسند.

http://jdisf.ir/fckEditor/editor/images/spacer.gifتابلو اعلانات مراکز آموزشی

(شروع دوره های آموزشی)

مرکز شماره 1 : (مرداویج)

مرکز شماره 2: (میر)

- زبان پزشکی از 29 فروردین

MSRT/TOLIMO از 31 فروردین

CRF(زبان فرانسه) از نیمه دوم فروردین

EFT  از نیمه اول اردیبهشت

- طب سنتی از 4 اردیبهشت

spss از نیمه اول اردیبهشت

- استعداد تحصیلی از 19 اردیبهشت

- زبان عمومی دکتری از 18 اردیبهشت

- کارگاه پروپوزال نویسی و مقاله نویسی از 4 اردیبهشت

- تکنسین داروخانه و دستیار کنار دندانپزشک از نیمه اردیبهشت

- دوره های T.T.C (تربیت مدرس زبان انگلیسی)از 1 اردیبهشت 93

- دوره های PRE IELTS و IELTS 1 و  IELTS 2 از 24 فروردین93

- دوره های TOEFL 1 و PRE TOEFL از 1 اردیبهشت 93

- دوره های FCE از فروردین 93

- تعیین سطح زبان سه شنبه ها 14:30

مرکز شماره 3: (هشت بهشت غربی)

مرکز زرین شهر:

- تکنسین داروخانه از 2 اردیبهشت

- دستیار کنار دندانپزشک از اردیبهشت

- تربیت معلم مدارس ابتدایی از 13 اردیبهشت

- تربیت مربی مهدکودک مقدماتی از نیمه دوم اردیبهشت

 - ثبت نام دوره های کامپیوتر و حسابداری ترم بهار تا 3 اردیبهشت

28 فروردین آخرین مهلت ثبت نام ترم اردیبهشت زبان انگلیسی و شروع دوره ها از 30 فروردین
 - تعیین سطح زبان شنبه ها 14 و سه شنبه ها 15

- حسابداری مالی از 31 فروردین

- طب سنتی از 6 اردیبهشت

- تکنسین داروخانه پیشرفته از 20 اردیبهشت

ICDL از 20 اردیبهشت

- AUTOCAD از 20 اردیبهشت

- تربیت مربی مهدکودک از 1 خرداد

جهت اطلاع از جزعیات برنامه  ها کلیک کنید